มูฮัมหมัด – สิทธัตถะ: ความเหมือนที่แตกต่าง

เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ 80 ปีก่อนพุทธศักราช (พ.ศ.) โดย พ.ศ.แรกจะเริ่มนับตอนหนึ่งปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว (แต่บางประเทศก็นับปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็น พ.ศ.1 เลย) ก็คือ 2635 ปีที่แล้ว

ส่วนนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) นั้น ในปีแรกของฮิจเราะห์ศักราช ท่านมีอายุ 53 ปี ก็นับได้ว่าท่านถือกำเนิดเมื่อ 1486 ปีที่แล้ว

บวกลบคูณหารได้ว่า ทั้งสองท่านเกิดในเวลาห่างกันประมาณ 1149 ปี เมื่อพินิจพิเคราะห์ดูดีๆแล้ว ถึงแม้ช่วงเวลาที่เกิดจะต่างกันตั้ง 1149 ปี และสภาพแวดล้อมก็แตกต่างกัน (เจ้าชายเมืองพารานสี กำพร้าแม่, เด็กกำพร้าพ่อแม่ในเมืองมักกะฮฺ อยู่กับลุง) ผมพบว่านบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) และพระพุทธเจ้าผู้ต่างก็เป็นศาสดาของศาสนาสำคัญของโลกนั้น มีบางแง่มุมที่คล้ายคลึงกันอยู่ ในช่วงเวลาก่อนที่ทั้งสองท่านจะเป็นศาสดา สังคมในภูมิลำเนาของท่านเป็นสังคมอวิชชา (ญาฮิลียะฮฺ) ผู้คนนับถือไสยศาสตร์ กราบไหว้เทพเจ้า หรือพระเจ้าหลายๆองค์ พระพุทธเจ้านั้นมีความสงสัยในปริศนาธรรมเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเลือกหนีออกจากวังเพื่อค้นหาสัจธรรม เช่นเดียวกับนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ที่ท่านปลีกตัวไปอยู่ในถ้ำเพื่อค้นหาสัจธรรมบางประการ สุดท้ายทั้งคู่ก็ค้นพบความรู้แจ้ง พระพุทธเจ้าอ้างว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่ด้วยพระองค์เอง แต่นบีฯได้รับการแต่งตั้งความเป็นศาสดาโดยอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

ในเช้าวันที่พระพทุธเจ้าตรัสรู้ ได้มีผู้หญิงนางหนึ่งนำอาหารมาถวายให้พระองค์ หลังจากท่านทานเสร็จแล้ว พระพุทธเจ้าได้ถือถาดเดินไปริมแม่น้ำ มีบันทึกว่า

เมื่อเสวยแล้ว ทรงนำถาดทองไปลอยน้ำ อธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า หากจะได้ตรัสรู้อนุตตรธรรมแล้วไซร้ ก็ขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ถ้าจะไม่ได้ตรัสรู้ ก็ขอให้ถาดลอยตามน้ำไปเถิด ปรากฏว่าถาดได้ลอยทวนน้ำขึ้นไปด้วยแรงอธิษฐานแล้วจมลงสู่นาคพิภพ

picture from http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/08/Y10951852/Y10951852.html

ถึงตอนนี้ผมก็ยังสงสัยว่า พระพุทธองค์ได้อธิษฐานถึงผู้ใด และถ้ามันเป็นจริงตามนั้น เป็นอำนาจของใครล่ะที่ทำให้ถาดมันแสดงปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติเช่นนี้ได้ ผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่อำนาจของพระพุทธองค์เองอย่างแน่นอน เพราะผู้ที่จะทำเช่นนี้ได้ ย่อมต้องเป็นผู้ที่เล่นไสยศาสตร์ (ใช้ญิน) หรือไม่ก็พรหมเจ้า พระผู้เป็นเจ้า มะลาอิกัต Holy spirit หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่เหนือมนุษย์ทั่วไปเท่านั้น

เทพ โพธิ์งาม ในชุดเทวดาหรือเทพารักษ์

นานมาแล้วที่ผมได้อ่านเวบ ilovezakirnaik.com ในเวบนั้นมีการพูดถึงหลักฐานในศาสนาต่างๆ ที่บ่งบอกถึงลักษณะ, รูปลักษณ์ของศาสดาคนต่อไป ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าพระองค์มิใช่ศาสดาคนสุดท้าย ในภายหลังจะมีศาสดาคนใหม่บังเกิดขึ้น และมีนามว่า “Maitreya” (หรือที่คนไทยเรียก ศรีอาริยเมตไตร)

According to the Gospel of Buddha by Carus pg. 217 and 218 (From Ceylon sources):

Ananda said to the Blessed One, ‘Who shall teach us when thou art gone?’

And the Blessed one replied, ‘I am not the first Buddha who came upon the earth nor shall I be the last. In due time another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct, auspicious, knowing the universe, an incomparable leader of men, a master of angels and mortals. He will reveal to you the same eternal truths, which I have taught you. He will preach his religion, glorious in its origin, glorious at the climax and glorious at the goal. He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure such as I now proclaim. His disciples will number many thousands while mine number many hundreds.’

Ananda said, ‘How shall we know him?’

The Blessed one replied, ‘He will be known as Maitreya’.”

พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงลักษณะของไมตรียาเอาไว้ 6 ประการ ซึ่งท่านนบีฯก็ตรงกับลักษณะนั้นๆทุกประการ

According to Gautam Buddha, following are the six criteria for identifying a Buddha.

  1. A Buddha attains supreme and perfect insight at night-time. – ได้รับความเป็นศาสดาให้เวลากลางคืน

  2. On the occasion of his complete enlightenment he looks exceedingly bright. – หลังจากได้รับความจริงสูงสุด ท่านศาสดาจะดูเปล่งประกาย (ขาววิ๊งค์)

  3. A Buddha dies a natural death. – เสียชีวิตด้วยความตายธรรมดา

  4. He dies at night-time. – เสียชีวิตในเวลากลางคืน

  5. He looks exceedingly bright before his death. – ดูขาววิ๊งค์ในขณะที่กำลังจะเสียชีวิต

  6. After his death a Buddha ceases to exist on earth. – หลังจากเสียชีวิต ท่านศาสดาจะไม่ถูกพบเห็นอีกเลย

ทุกวันนี้ชาวพุทธก็ยังคงรอคอย “พระศรีอาริยเมตไตร”กันอยู่ แต่สำหรับกระผมเอง ผมเชื่อว่าท่านนบีฯคือพระศรีอาริยเมตไตรนั้นเอง

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โดยข้างต้นผมได้ตั้งข้อสังเกตว่า พระพุทธเจ้าและนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) นั้นมีที่มาที่คล้ายคลึงกัน ทั้งคู่เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน แต่รายละเอียดของคำสอนนั้นแตกต่างกันในหลายประเด็น ในการนี้ ผมเองคงจะไม่สรุปว่า “แต่ทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดี” แต่ผมจะทิ้งท้ายไว้ว่า จะเลือกนับถือศาสนาไหน ใช้ชีวิตอย่างไร ทำดี/ชั่วมากน้อยแค่ไหน ก็ขอให้ตระหนักไว้ว่า เราไม่มีทางที่จะรู้ว่าหลังความตายนั้นจะเกิดอะไรขึ้น เราไม่รู้ว่าโลกหลังความตายเป็นอย่างไร การลงโทษมีจริงไหม การเกิดใหม่ (reincarnation) จะมีไหม การใช้ชีวิตที่ปลอดภัยที่สุด บนทางเดินที่เราคิดว่ามันปลอดภัยที่สุด ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด จงตระหนักไว้ว่า ทุกกระทำของเราจะถูกบันทึกไว้เพื่อการลงโทษ และตอบแทนคุณความดี จะสะสมความดีเอาไว้เสียเถิด ตายไปแล้วจะไม่มีโอกาสแก้ไขแล้ว ..นะจ้ะ

“เเท้จริงศรัทธาชน ทั้งผู้ที่เป็น ยะฮูดีย์ (ยิว) นัศรอนีย์ (คริสต์) มุสลิม เเละพวกที่บูชาเจว็ด (รูปเคารพ) ก็ดี หากเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ (ว่ามีพระเจ้าสูงสุดพระองค์เดียว เเละเขาศรัทธาต่อพระเจ้า ไม่ว่าเขาจะเรียกพระองค์ด้วยพระนามไหน) เเละเขาศรัทธาต่อวันกียามะฮ์ (วันสิ้นโลก) เเล้ว เเละเขาประกอบความดีในดุนยา (โลก) ก็ไม่มีความกลัวใดๆเเก่เขา เเละเขาก็จะไม่เศร้าโศก”

อัลกุรอ่าน ซูเราะห์อัลบากอเราะห์

หากท่านผู้อ่านต้องการศึกษาเพิ่ม ก็สามารถเข้าไปตาม link นี้นะครับ

http://www.ilovezakirnaik.com/muhammad_prophesised/buddhists.htm

Advertisements

Author: Pakpoom

Life explorer in Dunya.

One thought on “มูฮัมหมัด – สิทธัตถะ: ความเหมือนที่แตกต่าง”

  1. เป็นการนำเสนอที่ดีมาก สำหรับการนำเสนอนี้ชวนให้ผู้อ่านได้คิดและควรตระหนักถึงการกระทำที่จะถูกบันทึกเพื่อการตอบแทนต่อไป ตรงนี้ หากอ่านแล้วจดจำได้ก็จะช่วยเหลือในการใช้สติสำหรับทุกๆ การกระทำจ๊ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s